فایل ها و پروژه های رشته زبان و ادبیات انگلیسی

فایل ها و پروژه های رشته فلسفه و منطق

فایل ها و پروژه های دبستان و دبیرستان

فایل ها و پروژه های رشته هنر

فایل ها و پروژه های رشته صنایع دستی

فایل ها و پروژه های رشته حقوق

نرم افزارهای کامپیوتر

فایل ها و پروژه های رشته تربیت بدنی

فایل ها و پروژه های رشته علوم تربیتی

فایل ها و پروژه های رشته الهیات و معارف اسلامی

فایل ها و پروژه های رشته علوم سیاسی

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی صنایع

فایل ها و پروژه های رشته کتابداری

فایل ها و پروژه های رشته روانشناسی

فایل ها و پروژه های رشته زبان و ادبیات عربی

فایل ها و پروژه های رشته گردشگری

فایل ها و پروژه های رشته بهداشت و درمان

فایل ها و پروژه های رشته جغرافیا

فایل ها و پروژه های رشته زبان و ادبیات فارسی

فایل ها و پروژه های رشته آمار

فایل ها و پروژه های رشته علوم اجتماعی

فایل ها و پروژه های رشته تغذیه و صنایع غذایی

فایل ها و پروژه های رشته اقتصاد

فایل ها و پروژه های رشته شیمی

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی مواد

فایل ها و پروژه های رشته زیست شناسی

فایل ها و پروژه های رشته ریاضی

فایل ها و پروژه های رشته فیزیک

فایل ها و پروژه های رشته تاریخ و فرهنگ

فایل ها و پروژه های رشته حسابداری

فایل ها و پروژه های رشته مدیریت

فایل ها و پروژه های رشته زمین شناسی

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی کشاورزی

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی معماری

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی مکانیک

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی عمران

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی کامپیوتر

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی برق و الکترونیک

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 777
 • بازدید دیروز : 1138
 • بازدید کل : 1278494

پروژه ارشد الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با مدل نورون I&F و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه


پروژه ارشد الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با مدل نورون I&F و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه

مهندسی نورومورفیک یا محاسبات نورومورفیک یک مفهوم است که در اواخر دهۀ 1980 میلادی توسط Carver Mead توسعه داده شد. این مفهوم، استفاده از سیستم های VLSI، شامل مدارهای آنالوگ الکترونیکی برای تقلید معماری های نوروبیولوژیکی در سیستم های عصبی را توصیف می کند. در حال حاضر کلمۀ نورومورفیک برای توصیف مدارهای مجتمع بسیار پر تراکم آنالوگ، دیجیتال و حالت مختلط آنالوگ / دیجیتال و همچنین سیستم های نرم افزاری که مدل سیستم های عصبی را پیاده سازی می کنند نیز به کار می رود. پیاده سازی سیستم های نورومورفیک به صورت سخت فزاری نیز می تواند توسط ممریستورهای بر پایۀ اکساید ، سوییچ های آستانه و نیز ترانزیستورها تحقق یابد. مدارهای بر پایۀ ممریستور از عملکرد سیناپس در انتقال نوروترانسمیترها در مغز الهام می گیرند. حافظۀ سوییچینگ سریع، پردازش سیگنال، منطق قابل برنامه ریزی، سیستم های کنترل، پردازش تصویر و تشخیص الگو از مزایای استفاده از مدارهای ممریستوری است.

مهندسی نورومورفیک یک موضوع چند رشته ای است که از زیست شناسی، فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتر و مهندسی الکترونیک برای طراحی سیستم های عصبی مصنوعی مانند سیستم های بصری، پردازش گرهای شنوایی و... الهام می گیرد.

پیاده سازی های VLSI از شبکه های نورون های اسپایکینگ راه حل های نوید بخشی را برای مسائل مرتبط با پردازش های حسی Real-Time و دسته بندی های On-Line الگوهای پیچیده ارائه می دهد. بدین منظور، گسترۀ وسیعی از افزاره های شامل نورون های سیلیکونی و سیناپس ها توسعه داده شده اند. این گستره، از ابزارهای حسی مانند شبکیه ها و حلزون گوش سیلیکونی تا پیاده سازی های VLSI از مدل های نورونی بر پایۀ رسانایی، آرایه های قابل پیکره بندی مجدد از نورون های Integrate and Fire و تراشه های یادگیری که مدل های پیچیدۀ بر پایۀ اسپایک شکل پذیری سیناپسی را پیاده سازی می کنند شامل می شود.

به موازات توسعۀ افزاره های VLSI بر پایۀ پالس، یک پیشرفت قابل ملاحظه نیز در توسعۀ زیر ساخت های ارتباط Event-Based ناهمزمان بر پایۀ AER به وجود آمده است. این دو عامل باعث پیش رفتن به سوی ساختن یک مجموعۀ چشمگیر از سیستم های چند تراشه ای بر پایۀ پالس شده است.

همزمان با اینکه شبکه های VLSI چند تراشه ای بزرگ مقیاس از نورون های اسپایکینگ بیشتر و بیشتر منتشر می شوند، توسعۀ الگوریتم ها و مدارهای یادگیری قدرتمند بر پایۀ اسپایک سازگار با این سیستم ها نیز اهمیت بسزایی دارد. این مدارهای یادگیری باید به سیستم های عصبی چند تراشه ای این توانایی را ببخشند که بتوانند با سیگنال ورودیشان برای یادگیری و دسته بندی الگوهای پیچیدۀ وابسته به فضا و زمان (سیگنال رسیده از سیستم های بصری و شنوایی) منطبق شوند و در نهایت با کاربر و محیط تعامل داشته باشند . ویژگی اخیر این مفهوم را می رساند که مدارهای یادگیری باید ثابت زمانی های قابل قبولی از نظر بیولوژیکی (از مرتبۀ میلی ثانیه) داشته باشند، پس در این صورت با سیگنال هایی که پردازش می کنند منطبق هستند و به طور ذاتی با اتفاقات دنیای واقعی سنکرون هستند. علاوه بر این، اگر که سیستم های بر پایۀ اسپایک احتیاج دارند که در سناریوهای دنیای واقعی، با تغییرات زیاد در سیگنال های ورودی، در درجۀ حرارت محیط و در طول دوره های طولانی از زمان عمل کنند، بسیار مطلوب خواهد بود که مدارهای یادگیری به وسیلۀ مکانیسم هایی کنترل شوند که در مقیاس های مختلفی از زمان (از کسری از ثانیه تا روزها و ماه ها) عمل کنند که این مشابه با مکانیسم شکل پذیری بلند یا کوتاه مدت یا شکل پذیری متعادل در سیستم های عصبی بیولوژیک است .

به هر حال مکانیسم های یادگیری و شکل پذیری شامل سیناپس های فیزیکی، چه سیناپس های بیولوژیکی و چه سیناپس های الکترونیکی، باید با دو مشکل اساسی مقابله کنند :

 • چگونگی اصلاح سیناپس ها به منظور یادگیری انجمن ها و تولید حافظه ها.
 • محافظت از حافظه ها در مقابل گذر زمان و چند بار نوشتن ناشی از ذخیرۀ حافظه جدید.

حفاظت از حافظه یک مسئلۀ جدی است، زیرا که زمان عمر حافظۀ سیناپس های واقعی که دارای وزن هایی هستند که در یک محدودۀ معین تغییر می کنند، تنها به صورت لگاریتمی با تعداد سیناپس ها رشد می کند. افزایش تعداد حالت هایی که هر وزن سیناپسی دارد، به شرطی که در یک محدوۀ معین باشد، باعث یک بهبود در زمان عمر حافظه می شود و باعث رشد آن به صورت خطی یا درجۀ دو می شود. بنابراین یک استراتژی مؤثر برای محافظت از حافظه های از قبل ذخیره شده این است که برای هر اثر سیناپسی دو حالت پایدار در نظر بگیریم. در نتیجه با این اصلاح، زمان عمر حافظه با ضریبی که با عکس احتمال اصلاح سیناپسی متناسب است افزایش می یابد .

برای رفع مشکل اصلاح سیناپس ها نیز یک مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک با عنوان STDP مطرح می شود. در STDP زمان بندی نسبی اسپایک های پیش و پس سیناپسی، چگونگی به روز رسانی اثر سیناپسی را مشخص می کند. همچنین هم در حالت تئوری و هم در حالت پیاده سازی VLSI نشان داده شده است که STDP می تواند در یادگیری به منظور دسته بندی الگوهای اسپایک وابسته به فضا و زمان مؤثر باشد .

مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک ارائه شده از دو بخش کلی ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی تشکیل شده است. در این تحقیق مدار پیشنهادی برای ماژول کنترل وزن پس سیناپسی با استفاده از مدل نورونی I&F تعمیم یافته، مدار سیناپس DPI، مقایسه گر ولتاژ، مقایسه گر جریان WTA و مدار آنالوگ آستروسیت ارائه می شود. حال به شرح مختصر ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی می پردازیم.

مدار کنترل وزن پس سیناپسی شامل قسمت های زیر می باشد:

 • مدار نورن I&F تعمیم یافته (نورون DPI).
 • مدار انتگرال گیر زوج تفاضلی به عنوان سیناپس.
 • مقایسه گر ولتاژ.
 • مقایسه گر جریان.

مدار آپدیت وزن پیش سیناپسی نیز شامل قسمت های زیر می باشد:

 • بلوک ورودی AER.
 • تقویت کننده با فیدبک مثبت.
 • سوییچ های ترانزیستوری.
 • مدار DPI.

تعداد پیاده سازی های VLSI از شبکه های عصبی بر پایۀ اسپایک روز به روز و به طور پیوسته در حال افزایش است و استفاده از این سیستم ها نیز بیش از پیش در حال فراگیر شدن است. برای استفادۀ بهتر و بیشتر از این سیستم ها، باید برای آن ها الگوریتم ها و مدارهای یادگیری را که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار هستند طراحی کنیم. مدارهای یادگیری باید به شبکۀ عصبی توانایی تشخیص و دسته بندی الگوهای ورودی پیچیده را ببخشند. این مدارهای یادگیری به طور معمول همراه بامدار نورون های خطی Integrate and Fire استفاده شده اند، اما چون امروزه دستۀ جدیدی از نورون های سیلیکونی در حال توسعه هستند، باید نحوۀ ارتباط مدارهای یادگیری با مدارهای نورونی جدید بررسی و ارزیابی شود. در این پژوهش ما یک پیاده سازی VLSI جدید از یک مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک که شامل دو بخش ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی است را ارائه می دهیم. مدار جدیدی که ما در این جا پیشنهاد می دهیم شامل یک مدار نورون I&F تعمیم یافته (نورون DPI)، مدار انتگرال گیر زوج تفاضلی به عنوان سیناپس، آپ امپ به عنوان مقایسه گر ولتاژ و مدارهای WTA و آستروسیت آنالوگ به عنوان مقایسه گر جریان می باشد. مدار با استفاده از نرم افزار HSPICE و با تکنولوژی CMOS 0.35µm برای هر دو نوع ترانزیستورهای NMOS و PMOS شبیه سازی شده است و نتایج حاصل نیز عملکرد قابل قبول مدار پیشنهادی را تأیید می کنند. همچنین سطح اشغال شده توسط مدار پیشنهادی حدود 106 µm × 146 µm است که با نرم افزار Cadence طراحی شده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: مقدمه و کلیات

پیشگفتار

هدف تحقیق

ابزار گردآوری داده ها

نرم افزار شبیه سازی

فرض های در نظر گرفته شده

ساختار پروژه

فصل دوم: مفاهیم اولیه و پیشینه پژوهش

مقدمه

شبکه عصبی بیولوژیکی

نورون

جسم سلولی یا پریکاریون

دندریت

آکسون

سیناپس

پتانسیل غشا

پتانسیل کنش

آستروسیت

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری نورون

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری سیناپس

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری آستروسیت

بررسی برخی از کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری مکانیسم های یادگیری

فصل سوم: تئوری استفاده شده در تحقیق و مدار پیشنهادی

مقدمه

مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک

مدار کنترل وزن پس سیناپسی

مدار آپدیت وزن پیش سیناپسی

نتیجه گیری از مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک

روند طراحی مدار پیشنهادی برای قسمت کنترل وزن پس سیناپسی

تحلیل و بررسی مدار نورون I&F تعمیم یافته

نحوۀ عملکرد مدار نورون I&F تعمیم یافته

تحلیل و بررسی مدار DPI به عنوان سیناپس

تحلیل و بررسی مدار آستروسیت آنالوگ

تحلیل و بررسی مدار مقایسه گر جریان Winner-Take-All

مقایسه گر ولتاژ

فصل چهارم: نتایج شبیه سازی

مقدمه

پارامترهای مداری نورون I&F تعمیم یافته

پارامترهای مداری آستروسیت آنالوگ

پارامترهای مداری سیناپس DPI

پارامترهای مداری مقایسه گرهای جریان CC2 و CC3

مقایسه گر ولتاژ

لی اوت مدار پیشنهادی

نتایج شبیه سازی مدار آستروسیت

نتایج شبیه سازی شبکۀ عصبی کوچک شامل سه نورون و یک آستروسیت

نتایج شبیه سازی مدار نورون با جریان ورودی 20 pA

مقایسۀ نتایج شبیه سازی مدارهای با آستروسیت و بدون آستروسیت با جریان ورودی 20 pA

نتایج جریان های خروجی و ولتاژهای خروجی سیناپس و آستروسیت با جریان ورودی 25 pA

نتایج جریان های خروجی مدار پیشنهادی و مدار بدون آستروسیت به ازای شش جریان ورودی مختلف

نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

فهرست شکل ها

فهرست جدول ها

چکیده انگلیسی

 

این فایل می تواند به عنوان یک مرجع در رشته مهندسی الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار بگیرد. در صورت نیاز به فایل های شبیه سازی می توانید با شماره تلفن 09183865359 تماس بگیرید.


مبلغ قابل پرداخت 105,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 314

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

ردیابی بدون نصب افراد در شبکه های اجتماعی + فیلم

ردیابی بدون نصب افراد در شبکه های اجتماعی + فیلم

معرفی نرم افزار: موقعیت یابی افراد در شبکه اجتماعی تقریبی + آموزشی+هدیه در این پکیج دو روش ردیابی وجود دارد. روش اول ردیابی افراد بدون نصب شما در این روش می توانید بدون نیاز به نصب نرم افزار روی گوشی طرف مقابل آنها را ردیابی کنید از موقعیت تقریبی آنها باخبر شوید شما می توانید ...

کسب درآمد 300 هزار در روز

کسب درآمد 300 هزار در روز

کسب درآمد روزانه تا 300/000تومان توجه: دوستانی میان پیام میدن این سیستم شما چیه؟؟ شما اگه صفر تا صد توضیحات رو کامل بخونید ، اون موقع متوجه میشید ما گفتیم این روش چیه؟! پس حتما تا آخر توضیحات رو بخونید.( با این سیستم یاد میگیری چطوری از صفر با همین موبایلت روزی ۳۰ الی ۳۰۰ هزار ...

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

گرو تالر داینامیک روش جهانی برای افزایش قد سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا بشوید چند نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستانم با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

GTA V برای اندروید

GTA V برای اندروید

دانلود بازی GTA V برای اندروید بازی Grand Theft Auto که به اختصار آن را GTA نیز مینامند یکی از پرطرفدار ترین بازی های سبک اکشن و جنگی برای کامپیوتر است که کاربران کامپیوتر و کنسول هایی نظیر Play Station و Xbox خاطرات زیادی از آن را به خاطر دارند. امروز نسخه اندرویدی این بازی را برای شما آماده ...

دریافت فایل : GTA V برای اندروید
نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در بروکر پاکت هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته کاربرانی که تمایل دارند با حداقل 10 دلار سایت پاکت آپشن را شارژ کنند میتوانند از فرم زیر ثبت نام کنند در حالت عادی در ...

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 97

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97 فرمت این محصول PDF میباشد این مجموعه در 152 صفحه که شامل 500 سوالات سوال از کتاب کمک پرستاری خانم صدیقه سالمی و دکتر علی عابدی و همچنین 300 سوال از آزمون های کل کشور که در مجموع شامل 800 سوال می باشد. ...

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس مدرسان شریف مولفان: علی منصفی راد فاطمه طباطبائی یزدی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزش و پرورش فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 328 ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

مجموعه آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل

مجموعه آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارش کار) روانشناسی تجربی کاملترین مجموعه آزمایشات و گزارش کار روانشناسی در اینترنت (شامل 36 گزاش کار) این مجموعه بی نظیر شامل 36 آزمایش و گزارش کار روانشناسی تجربی تایپ شده و قابل ویرایش در برنامه ورد (در قالب فایل هم doc و هم pdf) به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب انسان خردمند :تاریخ مختصر بشر اثر

دانلود کتاب انسان خردمند :تاریخ مختصر بشر اثر

نام کتاب :انسان خرمند نام اصلی : (تاریخ مختصر بشر) קיצור תולדות האנושות نوشته : یووال نوح هراری ترجمه : محسن مینوخرد - نیک گرگین تاریخ انتشار : ۲۰۱۱ تعداد صفحات : 607 صفحه -کامل- نسخه تایپ شده فهرست : فصل اول : موجودی بی اهمیت فصل دوم : درخت دانش فصل سوم : یک روز از زندگی آدم و ...

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

معرفی کتاب:(دانشنامه اساطیر جهان) نویسنده:رکس وارنر مترجم:ابوالقاسم اسماعیل پور تعداد صفحات:455 زبان کتاب:فارسی حجم فایل:655مگابایت کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

خدای جنگ 2 ps2 برای اندروید

خدای جنگ 2 ps2 برای اندروید

دانلود بازی God of War2 برای اندروید بازی خدای جنگ God Of War 2 سر انجام پس از مدتی انتظار برای اندروید منتشر شد. بازی خدای جنگ God Of War 2 سر انجام پس از مدتی انتظار برای اندروید منتشر شد.بدون شک همه شما و مخصوصا کسانی که کنسول نسل دوم شرکت سونی را دارا بوده اند تنشان به تنه خدای جنگ ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
کتاب کامل سنجش و اندازه گیری مدرسان شریف (ویژه

کتاب کامل سنجش و اندازه گیری مدرسان شریف (ویژه

کتاب کامل سنجش و اندازه گیری مدرسان شریف مولف: اعظم کائیدی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد، دکتری و آزمون استخدامی آموزش و پرورش فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 260 ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما