فایل ها و پروژه های رشته زبان و ادبیات انگلیسی

فایل ها و پروژه های رشته فلسفه و منطق

فایل ها و پروژه های دبستان و دبیرستان

فایل ها و پروژه های رشته هنر

فایل ها و پروژه های رشته صنایع دستی

فایل ها و پروژه های رشته حقوق

نرم افزارهای کامپیوتر

فایل ها و پروژه های رشته تربیت بدنی

فایل ها و پروژه های رشته علوم تربیتی

فایل ها و پروژه های رشته الهیات و معارف اسلامی

فایل ها و پروژه های رشته علوم سیاسی

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی صنایع

فایل ها و پروژه های رشته کتابداری

فایل ها و پروژه های رشته روانشناسی

فایل ها و پروژه های رشته زبان و ادبیات عربی

فایل ها و پروژه های رشته گردشگری

فایل ها و پروژه های رشته بهداشت و درمان

فایل ها و پروژه های رشته جغرافیا

فایل ها و پروژه های رشته زبان و ادبیات فارسی

فایل ها و پروژه های رشته آمار

فایل ها و پروژه های رشته علوم اجتماعی

فایل ها و پروژه های رشته تغذیه و صنایع غذایی

فایل ها و پروژه های رشته اقتصاد

فایل ها و پروژه های رشته شیمی

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی مواد

فایل ها و پروژه های رشته زیست شناسی

فایل ها و پروژه های رشته ریاضی

فایل ها و پروژه های رشته فیزیک

فایل ها و پروژه های رشته تاریخ و فرهنگ

فایل ها و پروژه های رشته حسابداری

فایل ها و پروژه های رشته مدیریت

فایل ها و پروژه های رشته زمین شناسی

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی کشاورزی

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی معماری

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی مکانیک

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی عمران

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی کامپیوتر

فایل ها و پروژه های رشته مهندسی برق و الکترونیک

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 849
 • بازدید دیروز : 1174
 • بازدید کل : 2135938

پروژه ارشد الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با مدل نورون I&F و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه


پروژه ارشد الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با مدل نورون I&F و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه

مهندسی نورومورفیک یا محاسبات نورومورفیک یک مفهوم است که در اواخر دهۀ 1980 میلادی توسط Carver Mead توسعه داده شد. این مفهوم، استفاده از سیستم های VLSI، شامل مدارهای آنالوگ الکترونیکی برای تقلید معماری های نوروبیولوژیکی در سیستم های عصبی را توصیف می کند. در حال حاضر کلمۀ نورومورفیک برای توصیف مدارهای مجتمع بسیار پر تراکم آنالوگ، دیجیتال و حالت مختلط آنالوگ / دیجیتال و همچنین سیستم های نرم افزاری که مدل سیستم های عصبی را پیاده سازی می کنند نیز به کار می رود. پیاده سازی سیستم های نورومورفیک به صورت سخت فزاری نیز می تواند توسط ممریستورهای بر پایۀ اکساید ، سوییچ های آستانه و نیز ترانزیستورها تحقق یابد. مدارهای بر پایۀ ممریستور از عملکرد سیناپس در انتقال نوروترانسمیترها در مغز الهام می گیرند. حافظۀ سوییچینگ سریع، پردازش سیگنال، منطق قابل برنامه ریزی، سیستم های کنترل، پردازش تصویر و تشخیص الگو از مزایای استفاده از مدارهای ممریستوری است.

مهندسی نورومورفیک یک موضوع چند رشته ای است که از زیست شناسی، فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتر و مهندسی الکترونیک برای طراحی سیستم های عصبی مصنوعی مانند سیستم های بصری، پردازش گرهای شنوایی و... الهام می گیرد.

پیاده سازی های VLSI از شبکه های نورون های اسپایکینگ راه حل های نوید بخشی را برای مسائل مرتبط با پردازش های حسی Real-Time و دسته بندی های On-Line الگوهای پیچیده ارائه می دهد. بدین منظور، گسترۀ وسیعی از افزاره های شامل نورون های سیلیکونی و سیناپس ها توسعه داده شده اند. این گستره، از ابزارهای حسی مانند شبکیه ها و حلزون گوش سیلیکونی تا پیاده سازی های VLSI از مدل های نورونی بر پایۀ رسانایی، آرایه های قابل پیکره بندی مجدد از نورون های Integrate and Fire و تراشه های یادگیری که مدل های پیچیدۀ بر پایۀ اسپایک شکل پذیری سیناپسی را پیاده سازی می کنند شامل می شود.

به موازات توسعۀ افزاره های VLSI بر پایۀ پالس، یک پیشرفت قابل ملاحظه نیز در توسعۀ زیر ساخت های ارتباط Event-Based ناهمزمان بر پایۀ AER به وجود آمده است. این دو عامل باعث پیش رفتن به سوی ساختن یک مجموعۀ چشمگیر از سیستم های چند تراشه ای بر پایۀ پالس شده است.

همزمان با اینکه شبکه های VLSI چند تراشه ای بزرگ مقیاس از نورون های اسپایکینگ بیشتر و بیشتر منتشر می شوند، توسعۀ الگوریتم ها و مدارهای یادگیری قدرتمند بر پایۀ اسپایک سازگار با این سیستم ها نیز اهمیت بسزایی دارد. این مدارهای یادگیری باید به سیستم های عصبی چند تراشه ای این توانایی را ببخشند که بتوانند با سیگنال ورودیشان برای یادگیری و دسته بندی الگوهای پیچیدۀ وابسته به فضا و زمان (سیگنال رسیده از سیستم های بصری و شنوایی) منطبق شوند و در نهایت با کاربر و محیط تعامل داشته باشند . ویژگی اخیر این مفهوم را می رساند که مدارهای یادگیری باید ثابت زمانی های قابل قبولی از نظر بیولوژیکی (از مرتبۀ میلی ثانیه) داشته باشند، پس در این صورت با سیگنال هایی که پردازش می کنند منطبق هستند و به طور ذاتی با اتفاقات دنیای واقعی سنکرون هستند. علاوه بر این، اگر که سیستم های بر پایۀ اسپایک احتیاج دارند که در سناریوهای دنیای واقعی، با تغییرات زیاد در سیگنال های ورودی، در درجۀ حرارت محیط و در طول دوره های طولانی از زمان عمل کنند، بسیار مطلوب خواهد بود که مدارهای یادگیری به وسیلۀ مکانیسم هایی کنترل شوند که در مقیاس های مختلفی از زمان (از کسری از ثانیه تا روزها و ماه ها) عمل کنند که این مشابه با مکانیسم شکل پذیری بلند یا کوتاه مدت یا شکل پذیری متعادل در سیستم های عصبی بیولوژیک است .

به هر حال مکانیسم های یادگیری و شکل پذیری شامل سیناپس های فیزیکی، چه سیناپس های بیولوژیکی و چه سیناپس های الکترونیکی، باید با دو مشکل اساسی مقابله کنند :

 • چگونگی اصلاح سیناپس ها به منظور یادگیری انجمن ها و تولید حافظه ها.
 • محافظت از حافظه ها در مقابل گذر زمان و چند بار نوشتن ناشی از ذخیرۀ حافظه جدید.

حفاظت از حافظه یک مسئلۀ جدی است، زیرا که زمان عمر حافظۀ سیناپس های واقعی که دارای وزن هایی هستند که در یک محدودۀ معین تغییر می کنند، تنها به صورت لگاریتمی با تعداد سیناپس ها رشد می کند. افزایش تعداد حالت هایی که هر وزن سیناپسی دارد، به شرطی که در یک محدوۀ معین باشد، باعث یک بهبود در زمان عمر حافظه می شود و باعث رشد آن به صورت خطی یا درجۀ دو می شود. بنابراین یک استراتژی مؤثر برای محافظت از حافظه های از قبل ذخیره شده این است که برای هر اثر سیناپسی دو حالت پایدار در نظر بگیریم. در نتیجه با این اصلاح، زمان عمر حافظه با ضریبی که با عکس احتمال اصلاح سیناپسی متناسب است افزایش می یابد .

برای رفع مشکل اصلاح سیناپس ها نیز یک مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک با عنوان STDP مطرح می شود. در STDP زمان بندی نسبی اسپایک های پیش و پس سیناپسی، چگونگی به روز رسانی اثر سیناپسی را مشخص می کند. همچنین هم در حالت تئوری و هم در حالت پیاده سازی VLSI نشان داده شده است که STDP می تواند در یادگیری به منظور دسته بندی الگوهای اسپایک وابسته به فضا و زمان مؤثر باشد .

مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک ارائه شده از دو بخش کلی ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی تشکیل شده است. در این تحقیق مدار پیشنهادی برای ماژول کنترل وزن پس سیناپسی با استفاده از مدل نورونی I&F تعمیم یافته، مدار سیناپس DPI، مقایسه گر ولتاژ، مقایسه گر جریان WTA و مدار آنالوگ آستروسیت ارائه می شود. حال به شرح مختصر ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی می پردازیم.

مدار کنترل وزن پس سیناپسی شامل قسمت های زیر می باشد:

 • مدار نورن I&F تعمیم یافته (نورون DPI).
 • مدار انتگرال گیر زوج تفاضلی به عنوان سیناپس.
 • مقایسه گر ولتاژ.
 • مقایسه گر جریان.

مدار آپدیت وزن پیش سیناپسی نیز شامل قسمت های زیر می باشد:

 • بلوک ورودی AER.
 • تقویت کننده با فیدبک مثبت.
 • سوییچ های ترانزیستوری.
 • مدار DPI.

تعداد پیاده سازی های VLSI از شبکه های عصبی بر پایۀ اسپایک روز به روز و به طور پیوسته در حال افزایش است و استفاده از این سیستم ها نیز بیش از پیش در حال فراگیر شدن است. برای استفادۀ بهتر و بیشتر از این سیستم ها، باید برای آن ها الگوریتم ها و مدارهای یادگیری را که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار هستند طراحی کنیم. مدارهای یادگیری باید به شبکۀ عصبی توانایی تشخیص و دسته بندی الگوهای ورودی پیچیده را ببخشند. این مدارهای یادگیری به طور معمول همراه بامدار نورون های خطی Integrate and Fire استفاده شده اند، اما چون امروزه دستۀ جدیدی از نورون های سیلیکونی در حال توسعه هستند، باید نحوۀ ارتباط مدارهای یادگیری با مدارهای نورونی جدید بررسی و ارزیابی شود. در این پژوهش ما یک پیاده سازی VLSI جدید از یک مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک که شامل دو بخش ماژول کنترل وزن پس سیناپسی و ماژول آپدیت وزن پیش سیناپسی است را ارائه می دهیم. مدار جدیدی که ما در این جا پیشنهاد می دهیم شامل یک مدار نورون I&F تعمیم یافته (نورون DPI)، مدار انتگرال گیر زوج تفاضلی به عنوان سیناپس، آپ امپ به عنوان مقایسه گر ولتاژ و مدارهای WTA و آستروسیت آنالوگ به عنوان مقایسه گر جریان می باشد. مدار با استفاده از نرم افزار HSPICE و با تکنولوژی CMOS 0.35µm برای هر دو نوع ترانزیستورهای NMOS و PMOS شبیه سازی شده است و نتایج حاصل نیز عملکرد قابل قبول مدار پیشنهادی را تأیید می کنند. همچنین سطح اشغال شده توسط مدار پیشنهادی حدود 106 µm × 146 µm است که با نرم افزار Cadence طراحی شده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: مقدمه و کلیات

پیشگفتار

هدف تحقیق

ابزار گردآوری داده ها

نرم افزار شبیه سازی

فرض های در نظر گرفته شده

ساختار پروژه

فصل دوم: مفاهیم اولیه و پیشینه پژوهش

مقدمه

شبکه عصبی بیولوژیکی

نورون

جسم سلولی یا پریکاریون

دندریت

آکسون

سیناپس

پتانسیل غشا

پتانسیل کنش

آستروسیت

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری نورون

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری سیناپس

بررسی کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری آستروسیت

بررسی برخی از کارهای قبلی انجام شده در رابطه با پیاده سازی مداری مکانیسم های یادگیری

فصل سوم: تئوری استفاده شده در تحقیق و مدار پیشنهادی

مقدمه

مکانیسم یادگیری بر پایۀ اسپایک

مدار کنترل وزن پس سیناپسی

مدار آپدیت وزن پیش سیناپسی

نتیجه گیری از مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک

روند طراحی مدار پیشنهادی برای قسمت کنترل وزن پس سیناپسی

تحلیل و بررسی مدار نورون I&F تعمیم یافته

نحوۀ عملکرد مدار نورون I&F تعمیم یافته

تحلیل و بررسی مدار DPI به عنوان سیناپس

تحلیل و بررسی مدار آستروسیت آنالوگ

تحلیل و بررسی مدار مقایسه گر جریان Winner-Take-All

مقایسه گر ولتاژ

فصل چهارم: نتایج شبیه سازی

مقدمه

پارامترهای مداری نورون I&F تعمیم یافته

پارامترهای مداری آستروسیت آنالوگ

پارامترهای مداری سیناپس DPI

پارامترهای مداری مقایسه گرهای جریان CC2 و CC3

مقایسه گر ولتاژ

لی اوت مدار پیشنهادی

نتایج شبیه سازی مدار آستروسیت

نتایج شبیه سازی شبکۀ عصبی کوچک شامل سه نورون و یک آستروسیت

نتایج شبیه سازی مدار نورون با جریان ورودی 20 pA

مقایسۀ نتایج شبیه سازی مدارهای با آستروسیت و بدون آستروسیت با جریان ورودی 20 pA

نتایج جریان های خروجی و ولتاژهای خروجی سیناپس و آستروسیت با جریان ورودی 25 pA

نتایج جریان های خروجی مدار پیشنهادی و مدار بدون آستروسیت به ازای شش جریان ورودی مختلف

نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

فهرست شکل ها

فهرست جدول ها

چکیده انگلیسی

 

این فایل می تواند به عنوان یک مرجع در رشته مهندسی الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار بگیرد. در صورت نیاز به فایل های شبیه سازی می توانید با شماره تلفن 09183865359 تماس بگیرید.


مبلغ قابل پرداخت 105,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 512

دیدگاه های کاربران (0)

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل100هزار تومان تضميني

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل100هزار تومان تضميني

⚡ این پکیج دربهمن سال 1402 آپدیت شد⚡ ✨ با پول یک چیپس و پفک صاحب کسب و کار پردرآمد شوید✨ فقط تا مدت محدود سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني ... ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد میلیونی ( تضمینی و تست شده)

پکیج حرفه ای کسب درآمد میلیونی ( تضمینی و تست شده)

بسم الله الرحمن الرحیم ✓آپـدیـت جـدیـد فروردین مـاه ۱۴۰۳✓  **کسب درآمد از اینترنت روزانه تا ۲/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان تضمینی و تست شده** ☆☆آموزش صفر تا صد کسب درآمد اینترنتی بالای ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان ماهانه، پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته، ۱۰۰%حلال شرعی، کاملاً واقعی و ... ...

راهنمای پین اوت صفحه آمپر و قطعات الکترونیکی و انزکتوری خودرو

راهنمای پین اوت صفحه آمپر و قطعات الکترونیکی و انزکتوری خودرو

یکی از مراحل عیب یابی و رفع عیب سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو، شناخت محل دقیق پایه ها و تست سیم و یا قطعه مربوطه می باشد بدین منظور تعمیرکاران از کتابچه ها و نقشه های متعددی استفاده می کنند در اختیار داشتن چنین نقشه هایی نیازمند صرف هزینه و مطالعه کتابهای تعمیراتی ... ...

نمونه سوالات کارشناس امور زمین با پاسخنامه

نمونه سوالات کارشناس امور زمین با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات کارشناس امور زمین با پاسخنامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغی به همراه جزوه + خلاصه نکات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به همراه جزوه + خلاصه نکات قانون ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی به همراه جزوه + خلاصه نکات به همراه نکات مهم و ... ...

دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم (11) (دانش یاران)

دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم (11) (دانش یاران)

دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم (11)   دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم لطفا جهت دانلود فایل عملیات خرید را انجام دهید توجه داشته باشید بعد از اتمام خرید فایل در دو نسخه قابل دانلود می باشد 1- دانلود فایل از لینک 2 - دانلود فایل ازایمیل وارد شده توسط شما در صورت به ... ...

فارسی ساز Assassins Creed Black Flag

فارسی ساز Assassins Creed Black Flag

فارسی ساز Assassins Creed Black Flag تلگرام : ParsiTeamCH@ سایت : ParsiTeamSite.ir ... ...

دانلود کتاب صوتی کلیدر (مجموعه کامل)

دانلود کتاب صوتی کلیدر (مجموعه کامل)

عنوان کتاب: کلیدر (مجموعه کامل جلد 1 تا 10) نویسنده: محمود دولت آبادی گوینده: فیروزه غفوری پور فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 10 جلد کامل حجم کل فایل ها: 1560 مگابایت زبان: فارسی توضیحات: کتاب «کلیدر» نوشته محمود دولت آبادی است. کلیدرمشهورترین و بلندترین رمان ... ...

پکیج آموزش فعالسازی انرژی درون و پرورش نیروهای درون

پکیج آموزش فعالسازی انرژی درون و پرورش نیروهای درون

پکیج آموزش فعالسازی انرژی درون که به شما فعال کردن چاکرا ، کندالینی ، انرژی درمانی ، قدرت پرانا و خیلی آموزش های فوق العاده دیگر که در ادامه معرفی خواهند شد آموزش داده خواهد شد. شما با دو کتاب "انرژی درون" با 500 صفحه و "پرورش نیروهای درون" با 150 صفحه می باشند آشنا خواهید ... ...

پکیج صداسازی متود CVT

پکیج صداسازی متود CVT

پکیج زبان اصلی متود صداسازی CVT: شامل کتاب 274صفحه ای به زبان انگلیسی + کتاب خانه صوتی (شامل 421 فایل صوتی برای مردان و 416 فایل صوتی برای زنان) + کتاب فارسی ترجمه شده (فقط دو فصل اول که پایه ای ترین مفاهیم این متود را تشکیل می دهند ترجمه شده است .)Complete Vocal ... ...

دریافت فایل : پکیج صداسازی متود CVT
دانلود کتاب صوتی اندازگیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

دانلود کتاب صوتی اندازگیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

دانلود کتاب صوتی اندازگیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف با فرمتmp3  کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی از دکتر علی اکبر سیف یکی از کتاب هایی است که شما را با مفاهیم و اصطلاحات مهم حوزه های سنجش اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی آشنا می کند .دانشجویان و اساتید و ... ...

آموزش کامل گنج یابی در ایران (پکیچ دفینه و زیرخاکی مشک آبادی)

آموزش کامل گنج یابی در ایران (پکیچ دفینه و زیرخاکی مشک آبادی)

تمام اطلاعات و منابع مهم گنج یابی و دفینه یابی به زبان فارسی در این مجموعه موجود است. دانلود بزرگترین مجموعه آموزش کامل گنج یابی و نشانه های دفینه (پکیج دفینه و زیرخاکی مشک آبادی) مجموعه بزرگ و کم نظیر  آموزش کامل گنج یابی در ایران، اولین کامل ترین پکیچ گنج یابی و نشانه ... ...

دانلود کتاب صوتی ترک آسان سیگار

دانلود کتاب صوتی ترک آسان سیگار

عنوان کتاب: ترک آسان سیگار نویسنده: آلن کار مترجم: کاوس نویدان گوینده: علی همت مومیوند فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 17 حجم کل فایل ها: 100 مگابایت مدت زمان پخش: 9ساعت و 3 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: کتاب صوتی ترک آسان سیگار نوشته‌ی آلن کار، پرفروش‌ترین ... ...

دانلود "کتاب صدای خود را آزاد کنید"pdf+فایلهای تمرینی

دانلود "کتاب صدای خود را آزاد کنید"pdf+فایلهای تمرینی

دانلود کتاب"صدای خود را آزاد کنید" نوشته : راجر لاو pdf+فایلهای صوتی تمرینی همراه کتاب با یادگیری تکنیکهای ساده راجر لاو هر کسی می تواند صاحب صدایی قوی برای صحبت کردن و صوتی زیبا برای خواندن شود. او با نظریه انقلابی و ارائه مفهوم صدای میانی،شما را به دنیای جدیدی از ... ...

کتاب صوتی پاک زیستن - انجمن معتادان گمنام

کتاب صوتی پاک زیستن - انجمن معتادان گمنام

کتاب صوتی پاک زیستن انجمن معتادان گمنام NA   درباره کتاب: هر روزی که ما پاک زیسته و اصول روحانی بهبودی را تمرین می کنیم, حقایق بیشتری آشکار می گردند. اولین نسخۀ کتاب پاک زیستن در سال 1983 نوشته شد اما آغاز این پروژه حتی به پیش از این تاریخ نیز مربوط می گردد. این ... ...

دانلود نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه icdl

دانلود نمونه سوالات تستی مهارتهای هفتگانه icdl

دانلود pdf رایگان نمونه سوالات icdl با جواب، برای داوطلبانی که به دنبال آمادگی برای آزمون icdl هستند، بسیار مفید است. این فایلها حاوی بیش از 1500 سوال در موضوعات مختلفی از جمله کار با ویندوز، صفحه‌آرایی، اکسل، اکسس و… است که به صورت کاملاً رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد. ... ...

پاسخنامه سوالات معاد شناسی و مرگ آگاهی - در زندگی

پاسخنامه سوالات معاد شناسی و مرگ آگاهی - در زندگی

بسمه تعالی پاسخنامه سوالات معاد شناسی و مرگ آگاهی در زندگی سایت نهاد 7 جلسه باهم، سوالات ترم جدید   معرفی درس: در این درس حجت الاسلام مسعود عالی در 7 جلسه به آثار یاد مرگ در زندگی روزمره می پردازد موضوع این درس زندگی پس از مرگ است. استاد با گفتاری ساده و روان در این ... ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی لانگنشایت برای خارجی زبان ها ( Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache )

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی لانگنشایت برای خارجی زبان ها ( Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache )

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache   اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره ... ...

آموزش تله کینزی (کنترل اجسام با نیروی ذهن)

آموزش تله کینزی (کنترل اجسام با نیروی ذهن)

تله کینزی یکی از رایج ترین و جالب ترین کینزی ها می باشد که شما به وسیله آن می توانید اجسام را با نیروی ذهن خود ، به حرکت در بیاورید. شاید تا الان مقالات و کتاب های زیادی در مورد تله کینزی خوانده باشید و با خود فکر کنید که این کتاب هم یکی از همان کتاب ها است ولی باید بدانید ... ...

محاسبه وزن الکترود نسبت به سایز و ضخامت لوله

محاسبه وزن الکترود نسبت به سایز و ضخامت لوله

به نام خدا سلام این یک فایل اکسل میباشد که محاسبه وزن الکترود و وزن فیلر نسبت به سایز و ضخامت لوله را محاسبه میکند ، و بسیار دقیق میباشد و  چندین بار امتحان شده ، روش کار بسیار ساده هستش سایز لوله رو انتخاب کرده و بعد ضخامت لوله و یا همون اسکیجول و جنس لوله که کربن هست ... ...

فایل دروس تئوری و عملی کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا

فایل دروس تئوری و عملی کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا

دوره مربیگری c آسیا نخستین مدرک معتبری است که در AFC دارای اعتبار ویژه ای است و از نگاه این فدراسیون فردی به عنوان مربی شناخته میشود که مدرک این دوره مربیگری را اخذ کرده باشد .این دوره ،‌ توسط مدرسین تایید شده از این نهاد و طی آموزش دو هفته ای برگزار میشود و شرکت کنندگان در ... ...

دانلود جزوه عالی تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی

دانلود جزوه عالی تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی

جزوه عالی تکنسین داروخانه آماده برای دانلود مشخصات دانشگاه: جهاد دانشگاهی تعداد صفحات: 78 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: بسیار عالی (تمیز و به صورت جداول) حجم: 1 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی تمیز ... ...

خلاصه کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی نویسنده: تیم دیلینی ترجمه بهرنگ صدیقی ، وحید طلوعی

خلاصه کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی نویسنده: تیم دیلینی ترجمه بهرنگ صدیقی ، وحید طلوعی

این کتاب یکی از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی می باشد. این کتاب در 160 صفحه خلاصه شده است. نوع فایل: پی دی اف. ... ...

لیست پسوند و پیشوند فامیلی مورد تایید سازمان ثبت احوال

لیست پسوند و پیشوند فامیلی مورد تایید سازمان ثبت احوال

لیست پسوند و پیشوند فامیلی مورد تایید سازمان ثبت احوال ... ...

دتایل اجرایی ژاکت فلزی - ژاکت فولادی (مقاوم سازی ستون بتنی) اتوکد dwg

دتایل اجرایی ژاکت فلزی - ژاکت فولادی (مقاوم سازی ستون بتنی) اتوکد dwg

در اینجا جزئیات اجرایی کمیاب از نحوه اجرا و نقشه های مقاوم سازی ستون بتنی با ژاکت فولادی را می توانید دانلود کنید... نقشه های دانلودی در فرمت فایل اتوکد dwg و قابل ویرایش هستند... شامل : دانلود دتایل اجرایی مقاوم سازی ستون بتنی با ژاکت فلزی نحوه اتصال بولت ها به ستون ... ...

آموزش پیروکینزی(کنترل آتش)

آموزش پیروکینزی(کنترل آتش)

کامل ترین کتاب آموزش پیرو کینزی که تا به الان وجود داشته است را اکنون می توانید از سایت کتابروید (کتابخانه قدرت های نهفته)دانلود کنید. مطمئن باشید با خواندن این کتاب شما پیرو کینزی را به صورت پیشرفته یاد خواهید گرفت و دیگر نیازی به جستجو در سایت ها یا خواندن مقالات نخواهید ... ...

دانلود جزوه کامل سیگنال ها و سیستم ها استاد بابایی زاده دانشگاه شریف

دانلود جزوه کامل سیگنال ها و سیستم ها استاد بابایی زاده دانشگاه شریف

جزوه سیگنالها و سیستمها آماده برای دانلود مشخصات دانشگاه: صنعتی شریف استاد: دکتر بابایی زاده تعداد صفحات: 222 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: عالی حجم: 123 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): دست نویس خوانا ... ...

آموزش تصویری روش پژوهش گراندد تئوری(سریع-ساده و کاربردی)

آموزش تصویری روش پژوهش گراندد تئوری(سریع-ساده و کاربردی)

گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) روشی است که برای اولین بار در سال 1967 توسط دو محقق به نام گلیزر و اشتراوس مطرح شده است. این روش منجر به ایجاد شکل معروفی از تحقیق و بررسی در حوزه های آموزش و پژوهش سلامت شده است. در این روش تاکید بر روی نسلی از نظریه مبتنی بر داده است . به ... ...

دانلود pdfکتاب اسرار نشانه ها ( کاملترین کتاب الکترونیکی مرجع رمز گشایی علائم و نشانه ها ۱۶۲ صفحه رنگی pdf به زبان فارسی)

دانلود pdfکتاب اسرار نشانه ها ( کاملترین کتاب الکترونیکی مرجع رمز گشایی علائم و نشانه ها ۱۶۲ صفحه رنگی pdf به زبان فارسی)

کتاب  اسرار نشانه ها فهرست مطالب از نظر حقوقی دفینه چیست ؟ قبل از هر چیزی نشانه های دفینه را بشناسیم نشانه های دفینه چگونه رمز گشایی میشوند معانی آثار و علائم دفینه : درخت – بت خانواده – شیر – کوزه های خالی -اسب و اسب سوار – جای پا شکل چارق یا کفش – نماد دنده و ... ...

دانلود رایگان کتاب صوتی تکه هایی از یک کل منسجم

دانلود رایگان کتاب صوتی تکه هایی از یک کل منسجم

رباره کتاب: این کتاب به قدری نظر مخاطبین را به خود جلب کرده است که در کمتر از یک ماه به چاپ پنجم رسید. مضمون اصلی این کتاب مسائل روانشناختی و روابط بین افراد است. اینکه چطور می توانیم معنای جدیدی را در خودمان جست و جو کنیم و اینکه گاهی اوقات نیاز داریم که با درونمان تنها ... ...

خلاصه کتاب انگیزش و هیجان دکتر محمدکریم خداپناهی

خلاصه کتاب انگیزش و هیجان دکتر محمدکریم خداپناهی

خلاصه کتاب انگیزش و هیجان دکتر محمدکریم خداپناهی دانلود خلاصه کتاب انگیزش و هیجان دکتر محمدکریم خداپناهی نوشته : دکتر محمد کریم خداپناهی خلاصه + جامع + کامل + نکات مهم         توضیح اجمالی : درروانشناسی انگیزش دوبینش اساسی ومتفاوت وجود دارد 1 بینش علمی ... ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما